Buro Verschillig

Voor wie het verschil wil maken

Uncategorized

Een goed gesprek op school kun je oefenen

Perspectief en partners organiseren Tweedaagse Oudertraining Gesprekken voeren op school Trainingsdagen: zaterdag 2 november en zaterdag 14 december 2013, van 13.00 tot 17.30 uur in Amersfoort. Dankzij fonds NSGK kunnen ouders nu tot de helft van de kosten vergoed krijgen. Als je wilt opkomen voor je kind, omdat je kind door wat voor omstandigheid dan ook in een kwetsbare positie zit op school, dan loop je een groot risico om […]

Lees verder →

Onbeperkt Leren 030, sluit je aan!

Vorig jaar ontmoette ik Jana en René, ouders van een kind met een beperking die, soms met vallen en opstaan, samen met de reguliere basisschool tot goede oplossingen komen voor het leren van hun zoon. Zij reageerden op Van Hinderpaal naar Mijlpaal, niet om de hulp van het project te vragen, maar juist om het aan te bieden. Sindsdien ben ik meer van dat soort mensen tegen gekomen. Mensen met […]

Lees verder →

Op fondsenjacht

Vrijdag 27-09 was een heel bijzondere ervaring.  Op de ‘landelijke werkbijeenkomst VN Verdrag Waarmaken’ mochten Leonie en Ady een pleidooi houden voor ons initiatief bij maar liefst drie fondsen. Het VSB-fonds, het fonds Verstandelijk Gehandicapten en de NSGK. Leuk om te doen, maar overal hebben we nog wel vervolgafspraken en standaardformulieren te overwinnen. Het zou mooi zijn als we geld kunnen vinden om een vliegende start te maken. Zowel met […]

Lees verder →

Voor en door bewoners in Zuilen

Tegenover mijn huis staat het Vorstelijk Complex. Een prachtig en bruisend en nog veel te onbekend sociaal-cultureel centrum nieuwe stijl. De gemeente Utrecht heeft er miljoenen ingestoken om twee jaren-dertig schoolgebouwen en een gloednieuw theater aan elkaar te verbinden en ook Europa droeg maar liefst 7 miljoen bij vanwege het vernieuwende concept. Welzijn, cultuur, horeca en heel veel bewonersinitiatief op één plek, dat was het idee. Maar drif jaar na […]

Lees verder →

Ouderkracht

Binnenkort mag ik het plan voor een Ouderkrachtfestival ‘pitchen’ dat ik samen met mensen uit het netwerk van Perspectief heb ontwikkeld. Dat betekent: presenteren aan een aantal fondsen op de landelijke werkbijeenkomst VN verdrag Waarmaken. Het idee is om met een reizend festival de verbinding tussen ouders onderling en tussen ouders en het lokale netwerk voor Passend Onderwijs te versterken. Veel lokale ouderinitiatieven zijn vol goede moed begonnen. Niet veel later komen […]

Lees verder →

U Onbeperkt!

Het was Yolan Koster die mij vorig voorjaar inspireerde om opnieuw na te denken over de belangenbehartiging van mensen met een beperking. Mensen met makke, zoals zij ze noemt. Als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling brak ze ooit een lans voor Centra voor Onafhankelijk Leven. Maar die waren er in Nederland nooit gekomen. Belangenbehartigers doen óf aan lotgenotencontact, óf richten zich op beinvloeding van politiek en beleid. Ze miste de […]

Lees verder →

Training Sociale Rolversterking

Terugkijkend op afgelopen jaar heb ik veel inspiratie opgedaan door asset based community development (ABCD) en social role valorization (SRV). De foto is van de SRV-training. Die was taai en langdurig en heel Amerikaans. Gelukkig mag Perspectief het nu zelf geven van het SRV institute van Wolf Wolfensberger, dat maakt de toepasbaarheid en de didactische kwaliteit van de training flink hoger. Dat toont zich in de aanmeldingen voor dit najaar! (www.socialerolversterking.nl). Toch was het inspirerend. En de groep was leuk.
ABCD is eenvoudig gezegd: het opsporen en voor elkaar inzetten van de kracht van een gemeenschap. SRV is het doorbreken van uitsluiting en kwetsbaarheid door het versterken van maatschappelijk gewaardeerde rollen.
Beide zijn bij uitstek contextgerichte benaderingen, waarbij de verbintenissen tussen mensen centraal staan. In twee Utrechtse vrijwilligersprojecten waarvan ik initiatiefnemer ben, pas ik dit denken nu toe. Utrecht Onbeperkt is namelijk sinds 1 augustus van start. Ook heb ik me verbonden aan een initiatief om het Vorstelijk Complex in Zuilen in beheer van een bewonerscooperatie te brengen.

Training Sociale Rolversterking

Een zetje van Tony Booth

Tony Booth komt naar Nederland en ik mag een van zijn gastvrouwen zijn. Hoe leuk kan het zijn? Booth is een zeer charismatische man en geweldig spreker over inclusief onderwijs. Hij is de grondlegger van de index voor inclusie en er de oorzaak van dat ik bij Stichting Perspectief kwam werken. Dat zit zo. Op een zaterdagmiddag in februari 2012 kwam ik voor het eerst in een zaaltje bij Perspectief […]

Lees verder →

Zorgstructuur of praatcultuur?

Hoe kies je een goede school voor je kind? Waar moet je op letten? Het is een vraag waar veel ouders mee zitten. Ik stelde hem op de Ik Leer Ook-dag van stichting Perspectief op 2 februari aan acht ouders van kinderen met een beperking. Aan de dialoogtafel over onderwijs waren deze ouders het daar snel over eens: het allerbelangrijkste is een respectvolle, open communicatie. Willen de mensen op school […]

Lees verder →