Lezen en kijken

Passend onderwijs in verschillende schooltypen van het basisonderwijs (2009): Met Jan Hooiveld beschreef ik welke interventies voor passend onderwijs bij welk onderwijsconcept van de school passen (combinaties van lineair of concentrisch programma, met sterk leerkracht- of leerlinggestuurde didactiek): Checklist Zorgstructuur binnen bcde.

Passend onderwijs en zorgadviesteams in het vmbo (2011): Onder redactie van wijlen prof. Kees van der Wolf en Pauline Huizenga verscheen in 2011 de bundel “Het Nederlandse beroepsonderwijs, valt daar nog iets aan te doen (uitgeverij Garant) waarin ik samen met APS-collega Saskia Mulder het artikel ‘Van kernteam naar plusteam’ verzorgde.

Kwaliteitszorg in vernieuwende scholen (2012): Met APS-collega’s Naomi Mertens en Annemieke Zwart schreef ik in 2012 een boekje over kwaliteitszorg en -toezicht in scholen met een vernieuwend onderwijsconcept: “Opbrengstgericht werken, cruciale sleutels in Onderwijs Anders”

Onderwijsinnovatie (2016): Voor integraal kindcentrum voor natuurlijk leren Laterna Magica schreef ik met schoolleider Annette van Valkengoed het winnende plan voor de Amsterdamse ‘ontwerpwedstrijd’ Onze Nieuwe School, voor een Kindcentrum voor 0-18-jarigen: Laterna Magica 0-18, Nieuwsgierigheid als bron.

Inclusief onderwijs (2017): Voor de conferentie Leve het Jonge Kind in 2017 maakte ik een kleine reader met handvatten voor een inclusieve blik op speel-leeromgevingen: Bouwstenen voor inclusieve pedagogische omgevingen.

Inclusief onderwijs binnen innovatief concept (2018): Een uitgebreidere versie van deze reader, die bijdraagt aan het ontwerpen van inclusief onderwijs binnen Natuurlijk Leren, maakte ik voor het voltallige team van Kindcentrum Laterna Magica: Ontwerpen en inrichten van een rijke speel-, leer- en werkomgeving die ruimte schept voor iedereen.

Links

Advertentie
%d bloggers liken dit: