Buro Verschillig

Voor wie het verschil wil maken

Inclusieve voorzieningen voor opvang, onderwijs en wijk

Gambia 2013 216Ik zet me graag in voor inclusieve pedagogische en sociale voorzieningen. Inclusie als opdracht van opvang en onderwijs heeft in Nederland lange tijd een beetje in de taboe-sfeer gezeten. Voorstanders van inclusief onderwijs zouden eigenlijk vermomde tegenstanders van speciaal onderwijs zijn. Dat wordt dan gepareerd met de uitspraak ‘speciaal onderwijs is een dienst, geen plek’. In zo’n discussie staat de belangen van het instituut onderwijs, en niet het kind centraal.

Dat moet anders. Gelukkig is het denken over inclusie sinds de ratificatie van het VN-Verdrag in juli 2016 weer aan een opmars bezig. Lokale overheden willen graag werken aan een inclusieve gemeente, waarin elke inwoner kan participeren, zich kan ontwikkelen en naar vermogen kan bijdragen. Dat gaat niet vanzelf, daar is intensief beleid voor nodig, vooral in opvang, onderwijs en het sociaal domein. Daar loop ik graag warm voor.

Diversiteit
Ik zet me in voor het recht van elk kind om in de eigen buurt samen naar school te gaan, ongeacht beperking, herkomst of afkomst. Om met en van elkaar te leren hoe je in al je diversiteit samen de toekomst vormgeeft. Ik zet me in voor het recht van scholen en opvanginstellingen om te verschillen in pedagogisch concept en didactische aanpak, vanuit de pedagogische basisvisie dat elk kind anders is, erbij hoort en meetelt. Ik ben daarom ook een scherp criticus van de toets- en afrekencultuur die onze overheid tussen 2005 en 2015 gevestigd heeft. Gelukkig is er een hernieuwde aandacht voor diversiteit, brede ontwikkeling en kansengelijkheid.

Support
Om passend, inclusief onderwijs mogelijk te maken, hebben kinderen en de pedagogische voorzieningen waar zij heen gaan, veel betere support nodig. Van gebiedsteams jeugd, van jeugdzorg en van onderwijsspecialisten. Het beter en oplossingsgerichter samenwerken tussen professionals uit de verschillende sectoren moet prioriteit zijn. En ook de cultuur, het curriculum en de didactiek van de (voor-)school of kinderopvang moeten gestoeld zijn op diversiteit. Onze overheden en publieke bestuurders horen daarvoor de regelingen te treffen en de afspraken te maken.

Ook hier moeten niet de instellingen, maar het kind en diens kansen en rechten centraal komen te staan. Dat zijn geen gemakkelijke puzzels en de puzzelstukjes zijn in elke gemeente bovendien weer anders. Ik help graag puzzelen en kan goed wisselen van perspectief tussen ouder, professional, leidinggevende, bestuurder en ambtenaar. Daarmee help ik jullie de gewenste vertaalslag maken tussen jullie verschillende systeemwerelden en de leefwereld van het kind en diens gezin.

Voorhoede
Het lijkt in Nederland nu misschien, of ik daarmee tot een ‘veel te vernieuwende’ voorhoede behoor, maar over het belang van hoogwaardig en inclusief onderwijs voor iedereen is internationale consensus. Ook ons Nederland heeft op 12 april 2016 – als hekkensluiter van de ontwikkelde landen – het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd.
En daarmee worden inclusieve pedagogische voorzieningen de norm, niet de uitzondering.
Omdat de praktijk weerbarstiger is dan de leer, help ik ouders, scholen, hun besturen en samenwerkingsverbanden enorm graag met de praktische realisatie hiervan.

Verklaring van Salamanca en VN Verdrag art 24

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Ady Hoitink

Aanjager, verbinder en conceptversterker bij Buro Verschillig en Netwerk Perspectief. Werkt aan passend onderwijs en een samenleving waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt. "‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Iedereen dient op dezelfde manier behandeld te worden."

%d bloggers liken dit: