Actievoeren met onbeperkte statuten!

imageAfgelopen vrijdag hebben we de eerste stap gezet om het bewonersnetwerk U Onbeperkt zelfsturend en onafhankelijk te maken. We hebben de stichting opgericht, en ik ben als initiator nu de kersverse voorzitter. Onze twee medewerkers Sandra Kosterman en Marry Mos blijven formeel nog tot 2015 onder de vleugels van welzijnsorganisatie U Centraal.
Zelfs bij het oprichten van een stichting bleek het nog nodig om actie te voeren voor een onafhankelijk leven en volwaardige zeggenschap voor mensen met een beperking. Volgens de wet moet je namelijk lijfelijk aanwezig zijn om rechtsgeldige bestuursbeslissingen te nemen. Dus als je aan huis gebonden bent, kun je niet meebesturen… Daar nemen we als U onbeperkt in het tijdperk van videoconferencing, Facetime en skype natuurlijk geen genoegen meer mee. Toen de notaris ons op zijn opmerking ‘dan kunnen zieke of gehandicapte mensen maar niet in het bestuur’ zeer ongelovig zag lachen (dat meent ie toch niet echt?) gingen hij en de notarisassistente vlijtig aan de slag om een werkbare bepaling binnen de wet te maken. We hebben nu de meest inclusieve statuten van Nederland! šŸ˜‰

Advertentie