Buro Verschillig

Voor wie het verschil wil maken

Een kostbaar geschenk

Op vrijdag kom ik terug van mijn avontuur op de Northbank en weer veilig in het comfortabele toeristenhotel. Nou ja veilig? Uitkijken met ziek worden, want ik heb mijn paracetamol weggegeven. Ze … Lees verder

3 december 2012

Ady Hoitink

Aanjager, verbinder en conceptversterker bij Buro Verschillig en Netwerk Perspectief. Werkt aan passend onderwijs en een samenleving waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt. "‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Iedereen dient op dezelfde manier behandeld te worden."

Advertenties