Buro Verschillig

Voor wie het verschil wil maken

Inclusief en duurzaam als rode draad

Alles stroomt de laatste maanden. Ik werk aan zoveel projecten tegelijkertijd dat het soms moeilijk is om focus te behouden. Tegelijkertijd is de rode draad duidelijker dan ooit. Ik ben dagelijks bezig met het verbinden van mensen en netwerken om Onze samenleving een beetje socialer en duurzamer te maken voor onze kinderen. Inclusief onderwijs en wijkontwikkeling op eigen kracht zijn daarbij de centrale thema’s. En over beide valt nog steeds […]

Lees verder →

De Kunst van mijn Werk

 Wat hebben kunst, filosofie en kunstbeschouwing te maken met mijn werk als adviseur en innovator? Heel erg veel! Dit ontdek ik gaandeweg de Leerplaats Organiseren 3.0 steeds meer. Ik ben de leerplaats ingestapt door Mieke Moor, een van de twee begeleiders van deze zeer interdisciplinaire leergroep van beslissers en organisatieadviseurs. Mieke onderzoekt in  haar proefschrift ‘Tussen de Regels’ de spanning tussen ons overgereguleerde organisatiebestaan en de doelen die ons mensen eigenlijk voor […]

Lees verder →

Een goed gesprek op school kun je oefenen

Perspectief en partners organiseren Tweedaagse Oudertraining Gesprekken voeren op school Trainingsdagen: zaterdag 2 november en zaterdag 14 december 2013, van 13.00 tot 17.30 uur in Amersfoort. Dankzij fonds NSGK kunnen ouders nu tot de helft van de kosten vergoed krijgen. Als je wilt opkomen voor je kind, omdat je kind door wat voor omstandigheid dan ook in een kwetsbare positie zit op school, dan loop je een groot risico om […]

Lees verder →

Onbeperkt Leren 030, sluit je aan!

Vorig jaar ontmoette ik Jana en René, ouders van een kind met een beperking die, soms met vallen en opstaan, samen met de reguliere basisschool tot goede oplossingen komen voor het leren van hun zoon. Zij reageerden op Van Hinderpaal naar Mijlpaal, niet om de hulp van het project te vragen, maar juist om het aan te bieden. Sindsdien ben ik meer van dat soort mensen tegen gekomen. Mensen met […]

Lees verder →

Op fondsenjacht

Vrijdag 27-09 was een heel bijzondere ervaring.  Op de ‘landelijke werkbijeenkomst VN Verdrag Waarmaken’ mochten Leonie en Ady een pleidooi houden voor ons initiatief bij maar liefst drie fondsen. Het VSB-fonds, het fonds Verstandelijk Gehandicapten en de NSGK. Leuk om te doen, maar overal hebben we nog wel vervolgafspraken en standaardformulieren te overwinnen. Het zou mooi zijn als we geld kunnen vinden om een vliegende start te maken. Zowel met […]

Lees verder →

Voor en door bewoners in Zuilen

Tegenover mijn huis staat het Vorstelijk Complex. Een prachtig en bruisend en nog veel te onbekend sociaal-cultureel centrum nieuwe stijl. De gemeente Utrecht heeft er miljoenen ingestoken om twee jaren-dertig schoolgebouwen en een gloednieuw theater aan elkaar te verbinden en ook Europa droeg maar liefst 7 miljoen bij vanwege het vernieuwende concept. Welzijn, cultuur, horeca en heel veel bewonersinitiatief op één plek, dat was het idee. Maar drif jaar na […]

Lees verder →

Ouderkracht

Binnenkort mag ik het plan voor een Ouderkrachtfestival ‘pitchen’ dat ik samen met mensen uit het netwerk van Perspectief heb ontwikkeld. Dat betekent: presenteren aan een aantal fondsen op de landelijke werkbijeenkomst VN verdrag Waarmaken. Het idee is om met een reizend festival de verbinding tussen ouders onderling en tussen ouders en het lokale netwerk voor Passend Onderwijs te versterken. Veel lokale ouderinitiatieven zijn vol goede moed begonnen. Niet veel later komen […]

Lees verder →

U Onbeperkt!

Het was Yolan Koster die mij vorig voorjaar inspireerde om opnieuw na te denken over de belangenbehartiging van mensen met een beperking. Mensen met makke, zoals zij ze noemt. Als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling brak ze ooit een lans voor Centra voor Onafhankelijk Leven. Maar die waren er in Nederland nooit gekomen. Belangenbehartigers doen óf aan lotgenotencontact, óf richten zich op beinvloeding van politiek en beleid. Ze miste de […]

Lees verder →

Onderwijs: óf bevriezend, óf bevrijdend

Een mooi hart onder de riem van een van de grootmeesters zo aan het begin van het nieuwe jaar: “There is no such thing as a neutral education process. Education either functions as an instrument which is used to facilitate the integration of generations into the logic of the present system and bring about conformity to it, or it becomes the ‘practice of freedom’, the means by which men and […]

Lees verder →

Training Sociale Rolversterking

Terugkijkend op afgelopen jaar heb ik veel inspiratie opgedaan door asset based community development (ABCD) en social role valorization (SRV). De foto is van de SRV-training. Die was taai en langdurig en heel Amerikaans. Gelukkig mag Perspectief het nu zelf geven van het SRV institute van Wolf Wolfensberger, dat maakt de toepasbaarheid en de didactische kwaliteit van de training flink hoger. Dat toont zich in de aanmeldingen voor dit najaar! (www.socialerolversterking.nl). Toch was het inspirerend. En de groep was leuk.
ABCD is eenvoudig gezegd: het opsporen en voor elkaar inzetten van de kracht van een gemeenschap. SRV is het doorbreken van uitsluiting en kwetsbaarheid door het versterken van maatschappelijk gewaardeerde rollen.
Beide zijn bij uitstek contextgerichte benaderingen, waarbij de verbintenissen tussen mensen centraal staan. In twee Utrechtse vrijwilligersprojecten waarvan ik initiatiefnemer ben, pas ik dit denken nu toe. Utrecht Onbeperkt is namelijk sinds 1 augustus van start. Ook heb ik me verbonden aan een initiatief om het Vorstelijk Complex in Zuilen in beheer van een bewonerscooperatie te brengen.

Training Sociale Rolversterking