Buro Verschillig

Voor wie het verschil wil maken

Van passend onderwijs naar inclusie

De eerste maanden van de Wet op het Passend onderwijs zijn voorbij. De voorspelde chaos is achterwege gebleven. Heel gek is dat niet, want scholen en samenwerkingsverbanden wáren al jaren bezig met ‘Weer Samen Naar School’. Vrijwel overal is de nieuwe wet beleidsarm ingevoerd. En gelukkig waren de bezuinigingen van de baan. Dus men ging zoveel mogelijk door op de oude voet. Wat veel verwarring bracht en energie nam, was […]

Lees verder →

Een wijkcentrum voor iedereen

 Sinds vorig jaar zet ik mij stevig in voor het Vorstelijk Complex in Utrecht. Een prachtig wijkcentrum met een theater, een restaurant en een buurthuis. Uniek zijn de mogelijkheden om cultuur, horeca en welzijn te mixen. De gemeente Utrecht heeft heel veel geld in dit prachtige pand gestoken. Ook Europa subsidieerde deze vernieuwende combi. Toen het gebouw er eenmaal stond, investeerden de partners echter niet in een goede samenwerking. In […]

Lees verder →

Op Zuilen!

Vandaag heb ik iets lekker stresserigs maar wel heel leuks gedaan. Op het Zuilens volksfeest, in het Julianapark, met als begeleiding het voltallig (semiprofessioneel) Zuilens Fanfare Corps, met twee vrouwen met wie ik nog nooit gezongen had voor vandaag, opgetreden als achtergrondzangeres bij een zanger die een liedje over Zuilen had geschreven … Voor ca 500 of meer man publiek op een megagroot podium. En dat terwijl ik ervan overtuigd […]

Lees verder →

Actievoeren met onbeperkte statuten!

Afgelopen vrijdag hebben we de eerste stap gezet om het bewonersnetwerk U Onbeperkt zelfsturend en onafhankelijk te maken. We hebben de stichting opgericht, en ik ben als initiator nu de kersverse voorzitter. Onze twee medewerkers Sandra Kosterman en Marry Mos blijven formeel nog tot 2015 onder de vleugels van welzijnsorganisatie U Centraal. Zelfs bij het oprichten van een stichting bleek het nog nodig om actie te voeren voor een onafhankelijk […]

Lees verder →

Een déjà vu: de nieuwe zorg-apartheid

Originally posted on Kanteldenker:
Toen ik 30 jaar geleden een half jaar in Zuid-Afrika was, zag ik met eigen ogen wat apartheid daar betekende. Als je zwart was mocht je niet met de blanke bus, of – als uitzondering – slechts staand, achterop het ‘schellinkje’.  Er was blank onderwijs en zwart onderwijs, goed onderwijs en ondermaats onderwijs, en dat laatste, dat ondermaatse met weinig kans op een goede baan. Je…

Lees verder →

Za 31 mei: ouderkracht en inclusie in het onderwijs!

Heb je interesse in goed onderwijs voor álle kinderen? Wil je bereiken dat ouders en school beter samenwerken? Vraag je je af hoe kinderen barrières in hun schoolloopbaan kunnen omzetten in succeservaringen? Wil je krachten bundelen en inspiratie opdoen? Kom dan naar deze prikkelende dag. Op originele en beeldende wijze laten we de inzichten en opbrengsten zien van twee jaar Van hinderpaal naar mijlpaal. In dit project gingen we samen […]

Lees verder →

Toegankelijk toetsen

Ben aan het nadenken over toetsen. In Nederland hechten we zoveel waarde aan het ‘civiel effect’ van landelijk genormeerde, gelijke eindexamens, dat we niet bereid lijken om toetsen – of stage-eisen – aan te passen aan de mogelijkheden van mensen met een handicap. Dit werpt onacceptabele drempels op om een (beroeps)diploma te halen, terwijl mensen in de praktijk vaak het vak met wat aanpassingen uitstekend zouden kunnen uitoefenen. Welke (onderwijs)club […]

Lees verder →

Afgelopen half jaar maakte ik deel uit van de Leerplaats Tussen de Regels rondom het gelijknamige boek van filosofe en organisatieadviseur Mieke Moor. Hoe houd je het uit in het spanningsvolle gebied waar regels eindigen maar de openheid je nog (net) niet de adem beneemt? Wat hebben de kunst van het scheppen en de kunst van het denken ons te bieden? Als afsluiting reflecteerden we door een kunstwerk te maken. De expositie daarvan loopt nu in bedrijfsverzamelgebouw Hooghiemstra. Mijn werk heet geweld 1 | geweld 2. Het is een installatie in dezelfde ruimte waar bijgaand werk is gemaakt.

Tussen de regels

Tussen de regels expositie op 2 februari!

Detail van mijn werk over geweld 1 | geweld 2. Ik ben trots op wat het geworden is. En op ons collectief resultaat: er is nog veel meer moois te zien! Deze hele maand in de hal en op de vijfde verdieping van Hooghiemstra, Utrecht. Op 2 februari van 15-17 houden we een ‘opening’. Voor iedereen die interesse heeft in ons tienen. Of in filosofe en organisatieadviseur Mieke Moor en haar boek ‘Tussen de regels’ (Mieke houdt een inleiding). Of in de vraag wat kunst en filosofie te bieden heeft voor lastige organisatievraagstukken. Of die zich afvraagt waarom tien bestuurders, directeuren en organisatie-adviseurs kunst maken over ‘Organiseren 3.0.’. Het wordt ook nog gezellig.

Tussen de regels expositie op 2 februari!