Buro Verschillig

Voor wie het verschil wil maken

Inclusief en duurzaam als rode draad

imageAlles stroomt de laatste maanden. Ik werk aan zoveel projecten tegelijkertijd dat het soms moeilijk is om focus te behouden. Tegelijkertijd is de rode draad duidelijker dan ooit. Ik ben dagelijks bezig met het verbinden van mensen en netwerken om Onze samenleving een beetje socialer en duurzamer te maken voor onze kinderen. Inclusief onderwijs en wijkontwikkeling op eigen kracht zijn daarbij de centrale thema’s. En over beide valt nog steeds zoveel te leren dat ik er alle dagen vol van kan zijn.

Actuele projecten:
van Hinderpaal naar Mijlpaal> in het onderwijs, voor Stichting Perspectief / NSGK.
– Priorit4y, recht op inclusief onderwijs vlgs art. 24 VN-Verdrag CRPD, voor NSGK.
– traject Strategische beleidsvisie passend onderwijs, voor Pro8/Skob schoolbesturen.
, campagne zonne-energie, voor Stichting Natuur&Milieu.
– Teacher training in The Gambia, vrijwilligerswerk i.o.v. Cees Potfonds, APS.
ouderinitiatief i.o. voor diversiteit in het Utrechts onderwijs.
– Krachtenbundelaars onderwijs, landelijk netwerk i.o. van ‘inclusieve ouderondersteuners’.
– Leergemeenschap Terra Incognita, denktank voor een inclusief schoolconcept.
– Verkenning bewonersbedrijf Vorstelijk Complex Zuilen, bewonersinitiatief.

Categorieën:diversiteit, Inclusie, Inclusief onderwijs, onderwijskansen, Passend onderwijs, Utrecht, zelfregie

Tags:, , , , , ,